online घटना दर्ता

जिविसले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जन्म दर्ता गरेपछि अन्य दर्ता ( मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद ) गर्न गा.वि.स आउनु पर्नेछ|अनलाईन मार्फत घटना दर्ता गराउन तलको लिङ्कहरुमा  किल्क गर्नुहोस ।

 

 

जन्मदर्ता

विवाह दर्ता

सम्बन्ध विच्छेद दर्ता

बसाईसराई दर्ता

मृत्युदर्ता


Skip to toolbar