कर तथा शुल्कहरु


जिल्ला विकास समिति, काभ्रेको राजश्व सम्बन्धि नितिहरु

क) स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ (संशोधन सहित) को नियम २०७ को च बमोजिम जिल्लामा कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar