सूचना तथा समाचार


प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचनाअा‍‍‍ व २०७१ ७२ काे लेखापरीक्षकहरुकाे सूची

अा‍‍‍ व २०७१ ७२ काे लेखापरीक्षकहरुकाे सूची Kavre B Kavre C Kavre CA Kavre Dगाँउ विकास समितिहरुलाई लेखापरिक्षकहरुको नामावली सिफारिश गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

गाँउ विकास समितिहरुलाई लेखापरिक्षकहरुको नामावली सिफारिश गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!   
आवधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ प्रारम्भिक कार्यशाला गोष्ठीको झलकहरु

आवधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ प्रारम्भिक कार्यशाला गोष्ठीको झलकहरुवार्षिक प्रगति समिक्षा २०७२ मा सहभागि हुने बारे सुचना

वार्षिक प्रगति समिक्षा २०७२ मा सहभागि हुने बारे सुचनाSkip to toolbar