सूचना तथा समाचार
वेवसाइट सम्बन्धि तालिम

वेवसाइट सम्बन्धि तालिम
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अन्तर्गत गाविसहरूमा मिति २०७२।९।१४ गते सम्म न्यानो कपडा वापतको रकम वितरण सम्बन्धी प्राप्त विवरण

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अन्तर्गत  गाविसहरूमा मिति २०७२।९।१४ गते सम्म न्यानो कपडा वापतको रकम वितरण सम्बन्धी प्राप्त विवरणInvitation for Sealed Quotation for the procurement of Office Equipment i.e. Laptops & Printers

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Office Equipment  i.e. Laptops & Printers  downloadSkip to toolbar