फोटो ग्यालरी

  • main »
  • २०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भुकम्प र सो पश्चात गएका पराकम्पन बाट क्षती भएकोहरुलाई राहत वितरण गरिएको केहि झलकहरु


Skip to toolbar